Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació

Formació en arxivística, gestió de la informació i governança de dades única a l’Estat espanyol que capacita per treballar en organitzacions públiques i privades de qualsevol sector.

Pla d'estudis Màster Oficial - Arxivística i Governança de la Informació

Treballs de fi de màster

La finalitat del treball fi de màster és que l’estudiant aprofundeixi en l’estudi d’un tema del seu interès i desenvolupi habilitats i capacitats per treballar amb les fonts, mètodes i les tècniques de recerca científica pròpies de l’arxivística, que li permetin reflexionar de forma integrada i transversal sobre algun aspecte de l’arxivística i la gestió de documents.

Els objectius formatius abasten:
1. Aprofundir en l’estudi d’un tema de l’Arxivística i la gestió de documents.
2. Conèixer i aplicar els principis i metodologies de la recerca: cerca de fonts d’informació, recollida, anàlisi i interpretació de dades, presentació de conclusions i redacció del treball.
3. Aplicar els coneixements i les competències adquirides durant la realització del Màster de forma autònoma.

Normativa del Treball fi de Màster

L'Escola atorga des del curs 2018-2019 el Premi ESAGED-ACC al Millor Treball de Fi de Màster, amb una dotació de 1.300 euros.

Projecte InterPARES Trust d’Intel·ligència Artificial per a Documents i Arxius

L'alumnat del màster té l'opció de desenvolupar el seu TFM participant en el projecte internacional de recerca InterPARES Trust d'intel·ligència artificial per a Documents i Arxius.

Es tracta d'un projecte de referència internacional que té per objectiu produir marcs que donin suport al desenvolupament de procediments i estàndards en relació als documents digitals i la garantia de la confiança pública i el bon govern.