Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació

Formació en arxivística, gestió de la informació i governança de dades única a l’Estat espanyol que capacita per treballar en organitzacions públiques i privades de qualsevol sector.

Pla d'estudis Màster Oficial - Arxivística i Governança de la Informació

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44747 - Avaluació, Transparència i Accés a la Informació

 44745 - Classificació

 44748 - Descripció i Recuperació de la Informació

 44746 - Enginyeria de Processos i Anàlisi Documental

 44740 - Fonaments d'Arxivística

 44741 - Producció Documental I

 44742 - Producció Documental II

 44743 - Sistemes d'Informació i Arquitectura de Sistemes

 44751 - Gestió de Projectes i Comunicació

 44754 - Pràctiques Externes

 44750 - Preservació Digital i Arxiu Electrònic

 44755 - Treball de Final de Màster