Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Únic màster universitari a Espanya dedicat íntegrament a l'ensenyament del xinès, amb un clar enfocament professionalitzador.

Pla d'estudis Màster Oficial - Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Equipaments

Per desenvolupar  la docència l’equip docent i l’alumnat disposa de tots els serveis de l’Escola FUAB Formació, així com de totes les eines tecnològiques UAB.

Els estudiants del màster, com alumnes UAB, també disposen d’accés al Servei de Biblioteques de la UAB