Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Vols conèixer el funcionament dels vegetals, des del nivell genòmic, genètic molecular, metabòlic i evolutiu fins a l'organisme sencer i la seva interacció amb el medi? Apunta’t a aquest màster

Pla d'estudis Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Guies docents dels mòduls

Titol que s'obté:

Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Horaris

Aules Màsters

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 24
Optatius 12
Treball de fi de màster 12
Pràctiques externes 12
TOTAL 60

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Biologia Computacional i Anàlisi de Dades 6 OB
Biotecnologia Agrària 6 OB
Genòmica Vegetal 6 OB
Interaccions Planta-Ambient 6 OB
Pràctiques Externes 12 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Biologia Molecular de les Plantes 6 OT*
Fisiologia i Metabolisme Vegetals 6 OT*
Biologia de Sistemes de les Plantes 6 OT**
Creixement i Desenvolupament Vegetal 6 OT**

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius