Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Vols conèixer el funcionament dels vegetals, des del nivell genòmic, genètic molecular, metabòlic i evolutiu fins a l'organisme sencer i la seva interacció amb el medi? Apunta’t a aquest màster

Pla d'estudis Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44784 - Biologia Computacional i Anàlisi de Dades

 44783 - Biotecnologia Agrària

 44782 - Genòmica Vegetal

 44785 - Interaccions Planta-Ambient

 44788 - Pràctiques Externes

 44789 - Treball de Final de Màster

 44787 - Biologia de Sistemes de les Plantes

 44781 - Biologia Molecular de les Plantes

 44786 - Creixement i Desenvolupament Vegetal

 44780 - Fisiologia i Metabolisme Vegetals