Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Forma professionals que desenvolupin matèries humanístiques a l'àmbit del sector turístic, aportant valor afegit i innovació en la gestió del coneixement en la relació turisme - patrimoni cultural.

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster, que consta de 60 ECTS, es desenvoluparà al llarg d'un curs. El pla d'estudis s'estructura al voltant de 8 mòduls, dividits en dos semestres. Tots els mòduls són obligatoris, de manera que tots els alumnes rebran la mateixa formació. El que diferencia uns mòduls d'altres és que la càrrega lectiva valorada en ECTS no és la mateixa, de manera que, hi ha sis mòduls que té una càrrega de 6 ECTS i dos que tenen 12 ECTS, els mòduls de pràctiques externes i el Treball final de màster.

El primer semestre està dedicat a cinc mòduls que responen a diferents disciplines humanístiques i turístiques. En els tres primers es cobriran els fonaments teòrics del territori, la història, la literatura i llengua units als fonaments turístics. En els dos següents es cobriran els fonaments teòrics de la història de l'art, l'antropologia i la sociologia units als fonaments turístics. Els mòduls del primer semestre són:
  • Mòdul 1. Instruments de gestió turística patrimonial del territori
  • Mòdul 2. Interpretació històrica dels recursos culturals
  • Mòdul 3. Mediació didàctica de la llengua i creació de productes turístics literaris
  • Mòdul 4. Claus interpretatives turístiques del patrimoni artístic
  • Mòdul 5. Estratègies socials, econòmiques i antropològiques per a la gestió turística del patrimoni cultural
El segon semestre contempla un mòdul destacat, el de pràctiques en centres de reconegut prestigi. Inclou també un mòdul de metodologia per al desenvolupament científic del treball de recerca. L'últim mòdul consisteix en el treball de fi de màster, que pot adoptar un enfocament professionalitzador o també orientat a la recerca. Aquest últim mòdul ha de ser el que permeti als estudiants aplicar els coneixements adquirits al llarg de tot el màster i els obri les portes cap al seu futur investigador. Així els mòduls del segon semestre són:
  • Mòdul 6. Metodologies i tècniques d'investigació
  • Mòdul 7. Pràctiques externes
  • Mòdul 8. Treball de fi de màster (TFM)

Inici de curs

16/10/2023

Fi de curs

24/05/2024

Horaris

Dilluns i dimecres de 16 a 20 h.
 

Calendari acadèmic i administratiu

Estructura del pla d'estudis

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 36
Treball de fi de màster 12
Pràctiques externes 12
TOTAL 60

 

 

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
Claus Interpretatives Turístiques del Patrimoni Artístic 6 OB
Estratègies Socials, Econòmiques i Antropològiques per a la Gestió Turística del Patrimoni Cultural 6 OB
Instruments de Gestió Turística Patrimonial del Territori 6 OB
Interpretació Històrica dels Recursos Culturals 6 OB
Mediació Didàctica de la Llengua i Creació de Productes Turístics Literaris 6 OB
Metodologies i Tècniques de Recerca 6 OB
Pràctiques Externes 12 OB
Treball de Final de Màster 12 OB

 

 

 

OB: Obligatoris