Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Vols preparar-te per treballar les noves dimensions i actors de la seguretat i els diversos models de desenvolupament humà sostenible amb una perspectiva mundial? Et donem la benvinguda!

Pla d'estudis Màster Oficial - Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Guies docents dels mòduls

Inici de curs

02/10/2023

Horaris

Tarda.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 35
Treball de fi de màster 10
TOTAL 60

 

 

Especialitat en Seguretat i Desenvolupament

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament 15 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Seguretat i Desenvolupament: Pautes d'Anàlisi i d'Intervenció 15 OT*
Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 10 OT**
Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança 10 OT**
Política i Societat de l'Àsia Oriental 10 OT**
Polítiques i Estratègies de Seguretat i Desenvolupament 10 OT**
Pràctiques Professionals 10 OT**
Seguretat Humana 10 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 20 crèdits

 

Especialitat en la Unió Europea al Món

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament 15 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Fonaments de l'Acció Exterior de la Unió Europea 15 OT*
Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 10 OT**
Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança 10 OT**
Política i Societat de l'Àsia Oriental 10 OT**
Polítiques i Estratègies de Seguretat i Desenvolupament 10 OT**
Pràctiques Professionals 10 OT**
Seguretat Humana 10 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 20 crèdits

 

Especialitat en Estudis Regionals

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament 15 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Regionalisme i Relacions Internacionals 15 OT*
Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 10 OT**
Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança 10 OT**
Política i Societat de l'Àsia Oriental 10 OT**
Polítiques i Estratègies de Seguretat i Desenvolupament 10 OT**
Pràctiques Professionals 10 OT**
Seguretat Humana 10 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 20 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius