Màster Universitari en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Development

Aquest màster interuniversitari té com a objectiu contribuir activament en el camp de la globalització, l’educació i el desenvolupament internacional i dona l’oportunitat de formar-se arreu del món

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development

Informació general

L’educació actual és, més que mai, condició necessària per a la inclusió social i el desenvolupament sostenible. Si et compromets a participar directament en el progrés de les polítiques d’educació a tot el món, aquest màster pot ser el teu punt de sortida.

Amb aquest programa de dos anys també obtindràs experiència gràcies a un període de pràctiques en una de les nostres organitzacions associades, que inclouen organitzacions internacionals, ONG i centres de recerca.

No només es necessiten nous coneixements, sinó també una nova sensibilitat en el camp de l’educació i el desenvolupament. Aquest màster et proporcionarà la base per treballar en aquest camp amb experiència tècnica i també amb capacitat per ser reflexius i creatius. 

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development

Sortides professionals

Les possibilitats són àmplies i diverses, en un àmbit professional en continu canvi i de creixents necessitats. En concret, els graduats de GLOBED poden treballar a agències d'ajuda al desenvolupament, com a especialistes en disseny, implementació i avaluació de programes. També poden exercir professionalment en ONGs internacionals o nacionals, o presentar-se a convocatòries estables o temporals d'organismes internacionals. Així mateix, la formació metodològica permet als graduats trobar sortides professionals en el terreny de l'anàlisi de dades. Finalment, els graduats també podran continuar la seva vida acadèmica en programes de doctorat.

Testimonis

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants

University of Glasgow

University of Cyprus

Informació addicional

http://www.globed.eu/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Development

Més informació