Màster Universitari en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Development

Aquest màster interuniversitari té com a objectiu contribuir activament en el camp de la globalització, l’educació i el desenvolupament internacional i dona l’oportunitat de formar-se arreu del món

Pla d'estudis Màster Oficial - Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Development

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Coneixements

Els coneixements que els graduats adquiriran al llarg del programa són els següents:

 • Comprensió crítica de la contribució de l’educació als processos de desenvolupament econòmic i social.
 • Analitzar la relació complexa entre els fenòmens de la globalització, la política educativa i el desenvolupament internacional.
 • Entendre l’impacte multidimensional dels processos de globalització en el canvi educatiu.
 • Adquirir els coneixements teòrics i metodològics necessaris per a l’anàlisi de la implementació de les polítiques educatives i el seu impacte en la qualitat i l’equitat dels sistemes educatius.
 • Adquirir coneixement bàsic de les eines de programari d’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives.

Habilitats

 • Identificar i interpretar les tendències en les polítiques educatives actuals i avaluar-ne la utilitat en entorns determinats.
 • Seleccionar el marc teòric que millor s’ajusti als contextos i problemes educatius que els estudiants es plantegen analitzar.
 • Aplicar els coneixements metodològics adquirits per a la recollida de dades en diferents entorns educatius.
 • Aplicar les tècniques quantitatives i qualitatives d’anàlisi més adequades per a l’estudi de les polítiques educatives i el seu impacte.
 • Fomentar la capacitat d’adaptació i de treball en equip dels estudiants en diferents contextos d’investigació i professionals.
 • Sintetitzar i presentar els resultats d’un estudi o investigació de forma clara i a diferents públics.

Competències

 • Dissenyar processos d’investigació que satisfacin els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.
 • Recollir, analitzar i presentar dades complexes de diferents àmbits de l’educació comparada i de l’anàlisi de la política educativa.
 • Escollir i aplicar diferents mètodes d’investigació social per a analitzar i interpretar dades primàries i secundàries relacionades amb la implementació i l’impacte de polítiques educatives per al desenvolupament global.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant acadèmic com més orientat a la pràctica.
 • Formular judicis i valoracions sobre política educativa des d’una perspectiva de responsabilitat social i ètica.