Màster Universitari en Fisioteràpia en pediatria

Professionals formats, especialitzats i dotats de les competències adients perquè siguin reconeguts dins els equips multidisciplinaris d’atenció a la infància

Informació general

A partir dels plantejaments de la Fisioteràpia Basada en la Evidència (FBE), la incorporació del fisioterapeuta pediàtric en diferents camps d'actuació i de nous conceptes en tots els camps que conflueixen (científic, assistencial, sanitari, familiar, educatiu, social i tecnològic) fa necessària una permanent actualització del coneixement i de les habilitats a utilitzar per cada cas.

Aquest Màster pretén formar fisioterapeutes que ofereixin, de manera eficient, les millors estratègies terapèutiques i preventives en tots els àmbits d'actuació de la fisioteràpia en pediatria i en totes les edats, des de 0 fins als 18 anys. Des de l'atenció al pacient prematur hospitalitzat en una unitat de cures intensives de neonatologia (UCIN), a l'infant amb retard psicomotor atès a un CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç), a l'alumnat amb discapacitat motriu escolaritzat a un centre educatiu ordinari o especial Al mateix temps es pretén formar professionals que siguin capaços d'aplicar la metodologia d'investigació fonamentada en la pràctic clínica.

Sortides professionals

Els àmbits d'ocupació dels titulats en aquest màster és el següent: 
  • En el sector assistencial sanitari:  tant públic com privat i des de centres hospitalaris que comptin amb unitats de fisioteràpia pediàtrica, serveis d’atenció domiciliària, i en el lliure exercici de la professió. 
  • En l'àmbit de benestar social: en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) que atenen a infants amb retard en el desenvolupament des de 0 fins als 6 anys, i associacions de pacients amb trastorns de mobilitat o amb manca d’autonomia personal.
  • En l'àmbit educatiu: a escoles ordinàries, especials i en serveis educatius, atenent a alumnat amb discapacitat motriu des dels 3 fins els 16 o 18 anys. 
  • En l’àmbit del lleure i de l’esport: fent assessorament, supervisió i tractament incorporat a l’activitat esportiva (piscines, clubs esportius, centres hípics, esports adaptats, ...) 
  • En el camp de la docència: bàsicament en les escoles universitàries de fisioteràpia, educació en els mitjans de comunicació, entitats de salut pública amb tasques de promoció i prevenció de la salut, associacions de professionals i associacions de malalts. 
  • En el camp d’empreses: fent estudis en empreses de productes infantils, relacionats amb la postura, la mobilitat i el desenvolupament. També assessorament a les famílies i altres professionals (metges, fisioterapeutes, mestres, terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes,...) sobre els sistemes més adients de posicionament i de desplaçament. 
  • En el camp de la investigació: incorporació als equips interdisciplinaris existents.

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

https://www.eug.es/ca/estudis/master-oficial-en-fisioterapia-en-pediatria/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Fisioteràpia en pediatria

Més informació