MÓster oficial en FisioterÓpia en pediatria

Professionals formats, especialitzats i dotats de les competències adients perquè siguin reconeguts dins els equips multidisciplinaris d’atenció a la infància

MÓster Oficial - FisioterÓpia en pediatria