Màster Universitari en Fisioteràpia en pediatria

Professionals formats, especialitzats i dotats de les competències adients perquè siguin reconeguts dins els equips multidisciplinaris d’atenció a la infància

Professorat Màster Oficial - Fisioteràpia en pediatria

Coordinació del màster

   

Relació de professors

L'equip docent del màster es pot consultar a través del següent enllanç:

Llistat equip docent