MÓster oficial en FisioterÓpia en pediatria

Professionals formats, especialitzats i dotats de les competències adients perquè siguin reconeguts dins els equips multidisciplinaris d’atenció a la infància

MÓster Oficial - FisioterÓpia en pediatria

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".