Màster Oficial - Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Presentació

Els curs 2019/20 no s'oferirà l'especialitat en Espais i Relacions Transnacionals.

L´Antropologia estudia la diversitat cultural en tota la seva complexitat. L'antropologia procura entendre com viuen els humans en societat així com les pràctiques culturals, polítiques i econòmiques que els caracteritzen. Avui l'antropologia es presenta com a una eina indispensable per a entendre una gran varietat de temes com son la migració i les relacions transnacionals, el desenvolupament, l'educació, el consum, la pobresa i la marginalització, la salut, la procreació i les relacions de gènere, així com la relació que tenen els humans amb l'espai i el medi ambient, entre altres.

El màster d'Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social té com a objectiu la formació per a la recerca etnogràfica i la intervenció en contextos de relacions interculturals mitjançant:

 • La programació de dos mòduls comuns, de 15 i 12 crèdits ECTS respectivament, que haurà de cursar tothom que segueixi el màster: Perspectives de recerca i intervenció socioantropològiques i Seminari d'investigació.
 • La ramificació en tres especialitats de 21 crèdits ECTS cadascuna. Tothom que cursi el màster haurà d'optar per una d’elles: investigació etnogràfica i transcultural (recerca), intervenció sociocultural i socioambiental (professional) i espais i relacions transnacionals (recerca).

Amb aquesta estructura, el màster d'Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social proporciona els continguts i els mètodes etnogràfics necessaris, en un marc de comparació transcultural, per tal d'obtenir informació fiable de diferents poblacions i poder identificar i actuar sobre els factors clau de les relacions interètniques que s'estableixen.
 

El màster assegura l'adquisició d'aptituds, habilitats, eines i destreses específiques per a atendre i respondre a les demandes d'anàlisi, recerca i professionalització en antropologia social i cultural. Tal i com es proposa des del mateix títol del màster, es tracta fonamentalment de l'estudi, l'anàlisi i l'abordatge de fenòmens i problemes socials contemporanis des de perspectives crítiques que atenguin la complexitat i que procurin la justícia, la cohesió i la inclusió social.

Per això, el màster s'adreça a estudiants amb una formació prèvia en l'àmbit de les ciències socials o les humanitats i a titulats en qualsevol disciplina amb interès per la cultura, la comparació transcultural, la intervenció social i les relacions interculturals.

L'estudiant que entra al màster d'Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social ha de ser capaç de reflexionar sobre discursos, orientacions i pràctiques que incideixen directament en l'entorn sociocultural. Per la natura del treball etnogràfic, ha d'estar familiaritzat/da amb la metodologia i les tècniques bàsiques de recerca de camp, així com la gestió eficaç de les noves tecnologies i de les eines bàsiques de prospecció i anàlisi documental. En el decurs del màster, totes aquestes habilitats es reforçaran i guanyaran en profunditat, d'acord amb l'especialitat cursada.

Així doncs, el màster s'orienta a estudiants i professionals interessats en el coneixement rigorós i profund de la diversitat cultural, els procediments més eficaços de comparació transcultural, les estratègies metodològiques i les tècniques necessàries per a afrontar situacions concretes d'intervenció orientades al benestar social en diversos àmbits (salut, educació, espai o marginació) o el tractament de la diversitat cultural als espais interculturals, cada vegada més freqüents.

Finalment, tot i que aquest màster contempla decididament la inserció laboral en l'àmbit de la intervenció social, té en compte també l'orientació acadèmica, i constitueix una via d'accés als estudis de doctorat d'antropologia social i cultural.

Tríptic informatiu del Màster.

Coordinador: Dan Rodríguez García

 

Sortides professionals

Avui l’etnografia (basada en recerca sobre el terreny o treball de camp) es presenta com a una eina indispensable per a estudiar qualsevol situació que requereixi un coneixement especialitzat per a atendre la diversitat cultural: les desigualtats i les identitats ètniques, de classe, gènere i edat; les variacions culturals en interaccions i fluxos socials o en el funcionament d’organitzacions, institucions i empreses; les manifestacions complexes de cultura popular i tradicional o les situacions de canvi induït que requereixin una acció especialitzada.

Aquest Màster capacita per a:
 
 • Distingir els debats teòrics més recents en relació amb diverses formes de construcció sociocultural de les identitats.
 • Comprendre, sistematitzar, interrelacionar i analitzar de forma integrada dades i informacions, primàries i secundàries, de fonts de procedència diversa.
 • Utilitzar diferents metodologies de recerca social.
 • Desenvolupar programes de intervenció social i de cooperació i desenvolupament; desenvolupar un conjunt de sabers instrumentals per a entrar en relació social efectiva amb els subjectes d’estudi i fer-ho des d’una perspectiva culturalment i èticament autocrítica.
 • Exposar els resultats de la recerca tenint en compte els diversos públics als quals van adreçats.
Les sortides professionals inclouen:
 • Assessoria tècnica, disseny, avaluació, implementació i intervenció de polítiques socials i culturals per a l'administració pública en diversos àmbits: salut, immigració, educació, espai urbà, minories, grups socials, entre d'altres.
 • Desenvolupament local i comunitari: consultories, administracions públiques, agències de cooperació i ONG, organismes internacionals, etc.
 • Recerca i docència en universitats, institucions científiques i centres d'investigació.
 • Assessoria a empreses i institucions d'àmbits relacionats amb la multiculturalitat i la gestió de la diversitat.

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial

Horaris

Per al curs 2018/19, al Màster Oficial en Antropologia: Recerca avançada i intervenció social les classes són entre dilluns i divendres de 16h a 20h intensivament entre octubre i gener i semi intensivament entre mitjans de febrer i mitjans d'abril, sempre dins de la franja horària de 16h a 20h. El tercer trimestre (abril-juny) només es programen activitats un o dos cops al mes, també entre 16h i 20h. Cal recordar que aquells/es estudiants sense formació prèvia en antropologia han de cursar un propedèutic, del 17 al 28 de setembre, entre 16h i 20h.

El Departament també ofereix un Màster Internacional d'Antropologia a dos anys.

Per a més informació consulteu la coordinació de la titulació: coordinacio.master.antropologia.recerca@uab.cat

Campus virtual i altres espais

Enllaç al campus virtual

Material recomanat a l'estudiant

Prèviament al màster s'ofereix un intensiu propedèutic de dues setmanes als estudiants que no disposin de formació prèvia en antropologia. El curs és gratuït per a estudiants admesos i proporciona una introducció a la història de l'antropologia, les teories i conceptes clau, i en les tècniques d'investigació.

Als estudiants que es volen preparar per al Màster durant l'estiu, els recomanem la lectura d'un dels següents llibres:
 
Eriksen, Thomas Hylland, 2010. Small Places, Large Issues (3rd edn). London: Pluto.
Ember, Carol R., Melvin Ember, y Peter N. Peregrine, 2004. Antropología. Madrid [etc.]: Pearson.
Lisón Tolosana, Carmelo, 2007. Introduccion a La Antropología Social y Cultural : Teoría, Método y Práctica. Madrid: Akal.
 
A més, es recomana llegir una etnografia clàssica - o alternativament una etnografia moderna, en un tema que els interessi -. Alguns suggeriments d'etnografies clàssiques:
 
Clastres, Pierre. 1986. Crónica de Los Indios Guayaquís : Lo Que Saben Los Aché, Cazadores Nómadas Del Paraguay. Barcelona: Alta Fulla.  
Godelier, Maurice. 1986. La Producción de Grandes Hombres : Poder Y Dominación Masculina Entre Los Baruya de Nueva Guinea. Madrid: Akal.  
Mead, Margaret. 1985. Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Barcelona: Planeta-Agostini. 

Màster Oficial UAB

30 places (Nombre de places pendents d'aprovació pel CIC)
Presencial
Crèdits: 60 ECTS
Inici de la preinscripció 11/01/2019
Veure el calendari
Preinscripció oberta
Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2018-2019.
66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2018-2019.
Inici de curs 01/10/2019
Centre: Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Idioma:Castellà (80%), català (15%) i Anglès (5%)

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://www.uab.es/servlet/Satellite/la-docencia/master-oficial-d-investigacio-etnografica-enllac-i-documents-1275458347617.html