Màster oficial en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Centrat en la variabilitat cultural i la gestió de la interculturalitat, amb un èmfasi en la professionalització i l’aplicabilitat de l’antropologia, i pioner a l’Estat espanyol

Màster Oficial - Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Campus virtual i altres espais

Enllaç al campus virtual

Material recomanat a l'estudiant

Prèviament al màster s'ofereix un intensiu propedèutic de dues setmanes als estudiants que no disposin de formació prèvia en antropologia. El curs és gratuït per a estudiants admesos i proporciona una introducció a la història de l'antropologia, les teories i conceptes clau, i en les tècniques d'investigació.

Als estudiants que es volen preparar per al Màster durant l'estiu, els recomanem la lectura d'un dels següents llibres:
 
Eriksen, Thomas Hylland, 2010. Small Places, Large Issues (3rd edn). London: Pluto.
Ember, Carol R., Melvin Ember, y Peter N. Peregrine, 2004. Antropología. Madrid [etc.]: Pearson.
Lisón Tolosana, Carmelo, 2007. Introduccion a La Antropología Social y Cultural : Teoría, Método y Práctica. Madrid: Akal.
 
A més, es recomana llegir una etnografia clàssica - o alternativament una etnografia moderna, en un tema que els interessi -. Alguns suggeriments d'etnografies clàssiques:
 
Clastres, Pierre. 1986. Crónica de Los Indios Guayaquís : Lo Que Saben Los Aché, Cazadores Nómadas Del Paraguay. Barcelona: Alta Fulla.  
Godelier, Maurice. 1986. La Producción de Grandes Hombres : Poder Y Dominación Masculina Entre Los Baruya de Nueva Guinea. Madrid: Akal.  
Mead, Margaret. 1985. Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Barcelona: Planeta-Agostini.