Màster oficial en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Centrat en la variabilitat cultural i la gestió de la interculturalitat, amb un èmfasi en la professionalització i l’aplicabilitat de l’antropologia, i pioner a l’Estat espanyol

Pla d'estudis Màster Oficial - Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43141 - Perspectives de Recerca i Intervenció Socioantropològica (2020-21)

 43145 - Seminari de Recerca (2020-21)

 43146 - Treball de Fi de Màster (2020-21)

 43142 - Epistemologia, Mètodes i Tècniques de Recerca (2020-21)

 43144 - Intervenció Social (2020-21)

 43147 - Pràctiques Professionals Externes (2020-21)

 43149 - Recerques Comparatives (2020-21)