Màster oficial en Recerca i Intervenció Psicosocial

Vols incidir en el benestar social i treballar per una societat més justa? Recerques i intervencions fonamentades empíricament que promouen la transformació social

Informació general

 • Màster Oficial UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de la preinscripció 01/02/2022
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Tancada
 • Places: 30 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2021-2022.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

 • Idioma: Castellà (80%), català (10%), anglès (10%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Psicologia

Assistim a una transformació radical de la societat amb implicacions psicosocials importants que necessita de professionals, amb sensibilitat suficient i amb les competències necessàries per a comprendre i intervenir davant de fenòmens complexos i emergents. T'oferim:

 • Dos itineraris combinables: investigació i intervenció.
 • Analitzar i intervenir amb teories, mètodes i tècniques noves i compromeses.
 • Eines conceptuals i pràctiques.
 • Formació en metodologies qualitatives: Anàlisi del discurs, Anàlisi temàtica mitjançant CAQDAS, Etnografia i Autoetnografia, Anàlisi Narrativa, Derives, Històries de Vida...
 • Competències per a la comunicació pràctica dels resultats d'investigació i d’intervenció psicosocial.
 • Una mirada crítica i interdisciplinar que incorpora les aportacions de les ciències socials sobre les múltiples formes de dominació, exclusió i violència a les persones.
 • Dissenyar intervencions participatives que donin resposta a les demandes socials actuals.
 • Desenvolupar una gran sensibilitat envers els aspectes ètics i polítics implicats en la tasca professional.

Sortides professionals

 • Administracions públiques i empreses privades que estudien i actuen sobre la realitat social (hàbits i discursos, sensibilització, conflictes, xarxes socials, participació, ...)
 • Associacions i fundacions socials, culturals i polítiques orientades a l'anàlisi i la intervenció.
 • Serveis socials per a la inclusió social i la millora de les condicions de vida de la població.
 • Observatoris psicosocials (violència, homofòbia, drogodependència, sistema penal, ...).
 • Plans i programes d'intervenció sobre problemàtiques psicosocials
 • Avaluació de projectes i programes d'investigació o intervenció psicosocial.
 • Assessoria en projectes en el camp psicosocial.
 • Carrera investigadora (doctorat, projectes de recerca, ...).

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Recerca i Intervenció Psicosocial Accedir a l'apartat de El màster en xifres