Màster oficial en Recerca i Intervenció Psicosocial

Vols incidir en el benestar social i oferir serveis a persones en risc d'exclusió? Investigacions empíricament fonamentades i intervencions que promouen la transformació social

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Màster Oficial UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de la preinscripció 11/01/2021
  Veure el calendari
 • Places: 30 places
 • Preu: 46,11¿€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
  75¿€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

 • Idioma: Castellà (80%), català (10%), anglès (10%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Psicologia

Assistim a una transformació radical de la societat amb importants implicacions psicosocials que necessita de professionals, amb sensibilitat suficient, amb les competències necessàries per a comprendre i intervenir davant de fenòmens complexos i emergents. T'oferim:

 • Dos itineraris: investigació i intervenció.
 • Analitzar i intervenir amb teories, mètodes i tècniques noves i compromeses.
 • Eines conceptuals i pràctiques.
 • Formació en metodologies qualitatives: Anàlisi del discurs, Anàlisi temàtic mitjançant CAQDAS, Etnografia i Autoetnografía, Anàlisi Narratiu, Derives, Històries de Vida.
 • Competències per a la pràctica comunicació dels resultats d'investigació i intervenció psicosocial.
 • Una mirada crítica i interdisciplinar incorporant aquelles aportacions de les ciències socials sobre les formes de dominació, exclusió i violència a persones.
 • Dissenyar intervencions participatives que donin resposta a les demandes socials actuals.
 • Desenvolupar una sensibilitat als aspectes ètics i polítics implicats en la tasca professional.

Sortides professionals

 • Administracions públiques i empreses privades que estudien i actuen sobre la realitat social (hàbits i discursos, sensibilització, conflictes, xarxes socials, participació, ...)
 • Associacions socials, culturals i polítiques orientades a l'anàlisi i la intervenció.
 • Serveis socials per a la inclusió social i la millora de les condicions de vida de la població.
 • Observatoris psicosocials (violència, homofòbia, drogodependència, sistema penal, ...).
 • Plans i programes d'intervenció sobre problemàtiques psicosocials
 • Avaluació de projectes i programes d'investigació o intervenció psicosocial.
 • Assessoria en projectes en el camp psicosocial.
 • Carrera investigadora (doctorat, projectes de recerca, ...).

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Recerca i Intervenció Psicosocial Accedir a l'apartat de El màster en xifres