Màster oficial en Recerca i Intervenció Psicosocial

Vols incidir en el benestar social i oferir serveis a persones en risc d'exclusió? Investigacions empíricament fonamentades i intervencions que promouen la transformació social

Admissió Màster Oficial - Recerca i Intervenció Psicosocial

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

1r període de preinscripció: de l'11 de gener al 31 de març. Resolució i notificació a l'estudiant del 19 al 22 d'abril. En aquest període es poden admetre un màxim de 20 alumnes. Els estudiants que quedin en "llista d'espera" passaran automàticament a formar part del següent període de preinscripció.

2on període de preinscripció: de l'1 d'abril al 15 de juny. Resolució i notificació a l'estudiant del 5 al 7 de juliol.

Els estudiants admesos en cada període han d'efectuar la reserva de plaça de 500 euros en dues setmanes a partir de rebre la resolució. En cas de no fer-se efectiu aquest pagament la seva sol·licitud passarà a estar en "llista d'espera".

La preinscripció al Màster es tancarà definitivament el 15 de juny a les 23:59 hores.