Màster oficial en Recerca i Intervenció Psicosocial

Vols incidir en el benestar social i oferir serveis a persones en risc d'exclusió? Investigacions empíricament fonamentades i intervencions que promouen la transformació social

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca i Intervenció Psicosocial

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari en "Recerca i Intervenció Psicosocial" és un màster de 60 ECTS estructurat en dues especialitats:

  1. Investigació en Psicologia Social
  2. Intervenció Psicosocial i Comunitària

El màster es compon de 24 ECTS comuns a ambdues especialitats i la resta (36 ECTS) es configuren en 3 mòduls (2 mòduls de 9 ECTS i un mòdul de 6 ECTS) obligatoris per a cada especialitat i 2 mòduls (6 ECTS cada mòdul) optatius que s'ofereixen a més en alguns màsters que componen l'oferta de màsters de la Facultat de Psicologia.

El màster es compon de 24 ECTS obligatoris per a tots els estudiants, comuns a ambdues especialitats, 2 mòduls de continguts en els quals es treballen diferents aproximacions teòriques i metodològiques del camp de la Psicologia Social (9 ECTS), així com les implicacions ètiques i polítiques de les activitats d'investigació i intervenció psicosocial (9 ECTS), i el treball de fi de màster de 6 crèdits. La resta (36 ECTS) es configuren en 3 mòduls (2 mòduls de 9 ECTS i un mòdul de 6 ECTS) obligatoris per a cada especialitat en què es treballen eines específiques per a la recerca o la intervenció en Psicologia Social i 2 mòduls (6 ETCS cada mòdul) optatius que s'han d'elegir entre l'oferta programada i que també poden ser elegits com optatius per estudiants d'altres màsters del conjunt de l'oferta de la Facultat de Psicologia.

El pla d'estudis es distribueix en 2 semestres (1 sol any acadèmic) i té una orientació investigadora i professionalitzadora depenent de l'especialitat que triï cada estudiant.

Horaris

Horaris curs 2020-2021 (especialitat en recerca en Psicologia Social)

Horaris curs 2020-2021 (especialitat Intervenció Psicosocial i Comunitària)

Més endavant es publicaran els horaris pel curs 2021-2022

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 18
Optatius 36
Treball de fi de màster 6
TOTAL 60

Especialitat de Recerca en Psicologia Social

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Aproximacions i Debats Actuals en el Camp Psicosocial 9 OB
Habilitats Tècniques, Ètiques i Polítiques en la Pràctica Professional amb Grups i Poblacions 9 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Anàlisi i Presentació de Resultats 9 OT*
Eines i Habilitats per a la Comprensió de la Realitat Psicosocial 9 OT*
Fonaments i Orientacions Metodològiques en Psicologia Social 6 OT*
Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Inclusió i Diversitat: Cultura, Minories i Gènere 6 OT**
Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Infància, Famílies i Envelliment 6 OT**
Fonaments dels Mètodes Qualitatius: de la Interpretació al Discurs 6 OT**
Intervenció en el Camp Sociosanitari 6 OT**
Perspectives Discursives en la Recerca Social 6 OT**
Perspectives Etnogràfiques en la Recerca Social 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius a cursar


Especialitat d'Intervenció Psicosocial i Comunitària

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Aproximacions i Debats Actuals en el Camp Psicosocial 9 OB
Habilitats Tècniques, Ètiques i Polítiques en la Pràctica Professional amb Grups i Poblacions 9 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Anàlisi de la Pràctica Psicosocial 6 OT*
Eines i Habilitats per a la Intervenció Psicosocial i Comunitària 9 OT*
Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial 9 OT*
Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Inclusió i Diversitat: Cultura, Minories i Gènere 6 OT**
Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Infància, Famílies i Envelliment 6 OT**
Fonaments dels Mètodes Qualitatius: de la Interpretació al Discurs 6 OT**
Intervenció en el Camp Sociosanitari 6 OT**
Perspectives Discursives en la Recerca Social 6 OT**
Perspectives Etnogràfiques en la Recerca Social 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius a cursar


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Desprogramació d'assignatures

ATENCIÓ

A la propera edició del màster, curs 2021/2022, no es programaran aquests mòduls:

Intervenció en el Camp Sociosanitari
Perspectives Etnogràfiques en la Recerca Social

Per tant, no es podran matricular ni cursar.