Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 78 30
2019 95 30
2018 96 30
2017 112 30
2016 108 30
2015 89 30
2014 51 30
2013 57 30
2012 45 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 96,39% 96,27%
2018 98,77% 99,7%
2017 98,31% 98,65%
2016 99,39% 99,37%
2015 100% 100%
2014 98,1% 97,86%
2013 97,77% 98,98%
2012 88,24% 88,24%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats