Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial

Vols incidir en el benestar social i treballar per una societat més justa? Recerques i intervencions fonamentades empíricament que promouen la transformació social

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca i Intervenció Psicosocial

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42596 - Aproximacions i Debats Actuals al Camp Psicosocial

 42779 - Habilitats Tècniques, Ètiques i Polítiques en la Pràctica Professional amb Grups i Poblacions

 42600 - Treball de Fi de Màster

 42586 - Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Inclusió i Diversitat: Cultura, Minories i Gènere

 42587 - Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Infància, Famílies i Envelliment

 42778 - Anàlisi de la Pràctica Psicosocial

 42589 - Anàlisi i Presentació de Resultats

 42595 - Eines i Habilitats per la Comprensió de la Realitat Psicosocial

 42590 - Eines i Habilitats per la Intervenció Psicosocial i Comunitària

 42592 - Fonaments dels Mètodes Qualitatius: de la Interpretació al Discurs

 42780 - Fonaments i Orientacions Metodològiques en Psicologia Social

 42597 - Perspectives Discursives en la Recerca Social

 42599 - Pràctiques Externes d'Intervenció Psicosocial