Màster Universitari en Farmacologia

Prepara per diferents sortides laborals dins l’àmbit de la farmacologia o bé l’accés al doctorat

Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60
 • Inici de la preinscripció 12/01/2024
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Oberta
 • Places: 25 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2023-2024.
  82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024.

 • Idioma: Castellà (100%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Medicina
El màster de Farmacologia dota l'estudiant de les competències requerides en relació amb la investigació preclínica o clínica dels fàrmacs, i amb la seva aplicació en l'ús terapèutic dels medicaments, perquè puguin integrar-se en l'àmbit professional o accedir a uns estudis de doctorat.

L'estudiant adquirirà tant coneixements dels fonaments científics, ètics i socials de la farmacologia com habilitats i actituds per a la seva aplicació pràctica en el desenvolupament i en la utilització de medicaments.

Sortides professionals

El màster de Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona prepara per a tres tipus de sortides professionals en l'àmbit de la farmacologia:
a) Activitat com a farmacòleg experimental preclínic o clínic.
b) Activitat de gestió de la recerca farmacològica i dels seus resultats.
c) Activitat tecnicocomercial.

Aquestes sortides se circumscriuen fonamentalment en dos sectors professionals, cada un dels quals inclou diverses de les sortides descrites:
- Empresa: a la indústria farmacèutica o biotecnològica o en empreses de recerca clínica (CRO) com a investigador preclínic o clínic, monitor d'assajos clínics, gestor de recerca (responsable de projectes de R+D+I, responsable de subcontractació de recerca), tècnic comercial (director de producte o de projecte de medicaments).
- Administració: en agències reguladores o en administracions sanitàries com a tècnic de registre i autorització de medicaments, control de la qualitat de la recerca, comitès ètics, etc.

A tot això, cal sumar-hi l'accés als estudis de doctorat.

Pràctiques

Beques específiques d'aquest màster

En el portal de beques de la UAB trobareu informació general sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària. El portal inclou tots els ajuts que ofereix la UAB i a més, algunes convocatòries d'altres institucions que poden ser d'interès.

Informació addicional

https://www.uab.cat/ca/farmacologia-terapeutica-toxicologia

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Farmacologia Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació