Màster Universitari en Farmacologia

Prepara per diferents sortides laborals dins l’àmbit de la farmacologia o bé l’accés al doctorat

Pla d'estudis Màster Oficial - Farmacologia

Treballs de fi de màster

El Treball de Fi de Màster consistirà en la preparació i presentació d’un projecte relacionat i vinculat amb la pràctica realitzada. El treball estarà dirigit per un professor del departament.