Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Màster de recerca a temps complert que ofereix formació avançada en el camp de la recerca empresarial amb vocació internacional i organitzat per tres universitats

Admissió Màster Oficial - Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

El màster té definides unes titulacions preferents. Aquestes són:

a) Titulació de grau o llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, en Economia, en Enginyeria Industrial i enginyeries d’àrees afins.

b) Titulació de grau o llicenciatura en Matemàtiques, en Física, en Informàtica o altres titulacions afins.

c) Altres títols de grau o llicenciatura amb cursos de postgrau en Administració i Direcció d’Empreses o en Economia.

d) També poden accedir al màster els titulats universitaris en estudis d’àmbits afins d’Espanya, d’Europa i d’altres països.

Idiomes

Es recomana el coneixement de la llengua anglesa a nivell d’usuari avançat B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa

Criteris de selecció

La comissió d’admissió valora la sol·licitud dels candidats atenent els criteris següents per ordre d’importància:

  1. Títol de llicenciatura o grau i expedient acadèmic. Altres títols de postgrau amb l’expedient acadèmic corresponent.
  2. Tres cartes de recomanació redactades per professors universitaris, investigadors i, excepcionalment, professionals que hagin tingut relació amb el candidat i hagin participat en la seva formació professional.
  3. Un escrit de declaració d’interessos i motivació del candidat.
  4. Activitats acadèmiques addicionals: cursos, seminaris, congressos, treballs de recerca publicats i comunicacions en fòrums acadèmics.
  5. Experiència professional relacionada amb l’àmbit de coneixements del màster.
  6. Nivell d’anglès i altres idiomes.