Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Màster de recerca a temps complert que ofereix formació avançada en el camp de la recerca empresarial amb vocació internacional i organitzat per tres universitats

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Campus virtual i altres espais

Les classes presencials estan recolzades amb materials penjats als campus virtuals de les Universitats.

Equipaments

  • Biblioteca amb accés a les revistes y les bases de dades más importants en els camps d'Empresa i d'Economia.
  • Aules d'informàtica amb els paquets estadístics més emprats en els camps d'Empresa i d'Economia.
  • Seminaris dels Departaments que proporcionen els nous avenços en recerca.
  • Aules d'estudi i reunió per grups petits.