Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Màster de recerca a temps complert que ofereix formació avançada en el camp de la recerca empresarial amb vocació internacional i organitzat per tres universitats

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Treballs de fi de màster

  1. El Treball de Fi de Màster és un mòdul important (15 ECTS) del programa MMOBE. Implica una càrrega de treball de 7,5 hores diàries durant 10-12 setmanes i per obtenir el títol cal aprovar-lo.
  2. El Treball de Fi de Màster és un treball de recerca independent en el que es demostra el coneixement ha adquirit l'estudiant durant el curs i la seva capacitat per complir els terminis. Després d'aprovar els altres mòduls, es comença al juny i s'ha d'entregar a principis de setembre. S'ha de defensar públicament a Palma de Mallorca cap a la primera o segona setmana de setembre. L'idioma del màster és l'anglès, per la qual cosa l'informe i les presentacions s'hauran de fer en aquest idioma. Una comissió puntuarà el Treball de Fi de Màster. Es considerarà, entre d'altres, les opinions del tutor i altres membres del professorat.
  3. El Treball de Fi de Màster ha de ser supervisat per almenys un professor del màster. Al maig els tutors suggereixen possibles projectes de treball. Els estudiants hauran d'informar quina és la seva primera, segona i tercera preferència. Per l'assignació dels projectes als estudiants es tindran en compte els seus expedients i preferències acadèmiques.

 

Hi ha diversos premis pel Treball de Fi de Màster: AECOC, AECOOP , AQUAE, AEM, ACCID, ESTIEM