Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics

La bioinformàtica és una ciència estratègica, imprescindible per donar sentit a l’allau de dades biològiques que no para de créixer vertiginosament.

Admissió Màster Oficial - Bioinformàtica / Bioinformatics

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

 • Expedient: Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global (nota mitjana de l'expedient acadèmic en escala del 0 - 10)
 • Títol associat a l'expedient acadèmic: document obligatori si ja has finalitzat el grau/llicenciatura (si encara no l‘has finalitzat podràs presentar el document posteriorment)
 • Curriculum vitae
 • Carta de motivació
 • Certificat d'anglès nivell B2. En cas que l'estudiant no disposi d'una acreditació oficial, aquest coneixement és avaluat per la comissió d'accés al màster durant la fase de selecció de candidatures.
 • Carta de recomanació:
  • Hauràs d'inserir la carta de recomanació en el moment de la preinscripció a l'apartat Carta de recomanació MU Bioinformàtica
  • Si la persona que signa la carta de recomanació vol fer-la arribar directament a la Coordinació del Màster, l'adreça de correu-e és la següent: master.bioinformatics@uab.cat. Igualment, en el moment de la preinscripció, a l'apartat Carta de recomanació MU Bioinformàtica, hauràs d'inserir un foli explicant que la carta s'ha fet arribar directament per correu-e a la Coordinació del Màster.
  • En cas de no disposar de carta de recomanació, hauràs d'inserir un foli explicant que no disposes d'aquest document.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català, castellà o anglès.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.

Preguntes freqüents