Màster oficial en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Màster de recerca a temps complert que ofereix formació avançada en el camp de la recerca empresarial amb vocació internacional i organitzat per tres universitats

Admissió Màster Oficial - Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  2. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior.
  3. Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional (obligatòria si es vol fer l’itinerari professional), estades a l’estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s'escau).
  4. Certificacions que acreditin el coneixement de la llengua anglesa.
  5. Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.
  6. Una o dues cartes de recomanació de professors universitaris. Les poden enviar els mateixos professors a  m.mmobe@uab.cat o bé les podeu adjuntar directament a la sol·licitud online.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.


Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat "Situació d'estudis previs", indicant l'opció "Pendent de finalitzar".

En cas que tinguis problemes o dubtes en el procés de preinscripció cal que contactis amb nosaltres per correu electrònic (m.mmobe@uab.cat) el més aviat possible.