Màster universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Dotar d’eines matemàtiques i computacionals que permetin analitzar processos mitjançant la construcció de models per tractar problemes de meteorologia, anàlisi de dades, biomedicina o neurociència

Admissió Màster Oficial - Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Calendari general

De l'1 de febrer al 3 d'octubre de 2022.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Curs 2022/2023

1r PERÍODE
Preinscripcions de l’1 de febrer a l’1 d’abril de 2022
Publicació resolució d'admissió 29 d’abril de 2022

 

2n PERÍODE
Preinscripcions del 2 d’abril al 24 de juny de 2022
Publicació resolució d'admissió  15 de juliol de 2022

[04-JUL-2022] Resolució VR de finalització de preinscripcions atès que s'han cobert les places ofertades.

3r PERÍODE (Anul·lat per manca de places vacants)
Preinscripcions del 25 de juny al 2 de setembre de 2022
Publicació resolució d'admissió  16 de setembre de 2022

PERÍODE EXTRAORDINARI  (Només s’obrirà si queden places vacants)
Preinscripcions del 5 al 18 de setembre de 2022
Publicació resolució d'admissió  27 de setembre de 2022

Pagament de la reserva de plaça
Del 15 de febrer al 31 d'agost de 2022