Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Dotar d’eines matemàtiques i computacionals que permetin analitzar processos mitjançant la construcció de models per tractar problemes de meteorologia, anàlisi de dades, biomedicina o neurociència

Pla d'estudis Màster Oficial - Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster està configurat en quatre especialitats: "Modelització de Sistemes Complexos", "Modelització Matemàtica", "Modelització per a l'Enginyeria" i "Ciència de Dades".

Consta de 60 crèdits. Tots els alumnes hauran de cursar els mòduls de Recerca i Innovació (6 ECTS), Taller de Modelització (6 ECTS), Programació Paral·lela (6 ECTS) i realitzar el Treball de Fi de Màster (12 ECTS).

Cadascuna de les especialitats del màster consta de:
  • 18 crèdits obligatoris de màster (comuns a totes les especialitats)
  • 12 crèdits obligatoris de Treball de fi de Màster (comú a totes les especialitats)
  • 12 crèdits obligatoris d'especialitat
  • 18 crèdits optatius
L'estudiant haurà de declarar a la sol·licitud de matrícula i així se li requerirà per part del tutor quina especialitat vol cursar. Així mateix, el coordinador del màster no signarà el full d'autorització prèvia a la matrícula si no es cumpleix aquest requisit.

Reconeixement específic per al màster en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering:

Els alumnes podran reconèixer fins a un màxim de 12 crèdits de mòduls cursats en el màster en Matemàtica Avançada de la Universitat de Barcelona i en el màster en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, sense que això impliqui haver obtingut l'admissió a els estudis esmentats.

Horaris

Horaris Màsters Oficials

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 18
Optatius 30
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

Especialitat en Modelització de Sistemes Complexos

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Optimització 6 OB
Programació Paral·lela 6 OB
Recerca i Innovació 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Modelització Determinista 6 OT*
Processos Estocàstics Aplicats 6 OT*
Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica 6 OT**
Matemàtiques per a "Big Data" 6 OT**
Modelització i Simulació Aplicades 6 OT**
Pràctiques en Empreses i Institucions 12 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits

 

Especialitat en Modelització Matemàtica

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Optimització 6 OB
Programació Paral·lela 6 OB
Recerca i Innovació 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica 6 OT*
Taller de Modelització 6 OT*
Matemàtiques per a "Big Data" 6 OT**
Modelització Determinista 6 OT**
Modelització i Simulació Aplicades 6 OT**
Pràctiques en Empreses i Institucions 12 OT**
Processos Estocàstics Aplicats 6 OT**
Sistemes Distribuïts 6 OT**
Visualització de Dades i Modelització 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits al primer semestre i 12 crèdits al segon

 

Especialitat en Modelització per a l'Enginyeria

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Optimització 6 OB
Programació Paral·lela 6 OB
Recerca i Innovació 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Modelització Determinista 6 OT*
Modelització i Simulació Aplicades 6 OT*
Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica 6 OT**
Matemàtiques per a "Big Data" 6 OT**
Pràctiques en Empreses i Institucions 12 OT**
Processos Estocàstics Aplicats 6 OT**
Sistemes Distribuïts 6 OT**
Taller de Modelització 6 OT**
Visualització de Dades i Modelització 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits al primer semestre i 12 crèdits al segon

 

Especialitat en Ciència de Dades

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Optimització 6 OB
Programació Paral·lela 6 OB
Recerca i Innovació 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Matemàtiques per a "Big Data" 6 OT*
Sistemes Distribuïts 6 OT*
Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica 6 OT**
Modelització Determinista 6 OT**
Modelització i Simulació Aplicades 6 OT**
Pràctiques en Empreses i Institucions 12 OT**
Processos Estocàstics Aplicats 6 OT**
Taller de Modelització 6 OT**
Visualització de Dades i Modelització 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits al primer semestre i 12 crèdits al segon

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius