Màster universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Conèixer de manera integrada el funcionament dels vegetals és fonamental per al desenvolupament científic i tecnològic

Admissió Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Calendari general

De l'1 de febrer al 3 d'octubre de 2022.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

La Facultat de Biociències, obrirà la preinscripció on line dels seus màsters, el dia 1 de febrer de 2022.

El calendari específic de resolucions dels màsters oficials de la Facultat de Biociències decidit per la Comissió de Màsters és el següent:

 

AVÍS IMPORTANT: El període de sol·licitud de preinscripció està tancat. A partir de l'1 de juny no s'acceptaran noves sol·licituds.

 

El període de preinscripció s’amplia fins el 31 de maig de 2022. La nova data prevista de resolució és el 10 de juny de 2022. Durant la setmana següent es realitzarà la notificació corresponent als estudiants. Abans del 20 de juny de 2022 s'haurà d'haver abonat el pagament de la prematrícula.

 

AQUESTES DATES QUEDEN ANUL·LADES PER L'APROVACIÓ DEL NOU CALENDARI:

  • Sol·licitud de preinscripció: Del dia 1 de febrer al dia 22 d’abril (ambdós inclosos).
  • Data prevista de resolució: A partir del 6 de maig. Durant la setmana següent es realitzarà la notificació corresponent als estudiants.
  • Data pagament Prematrícula: Tot estudiant “Admès” i “Admès condicional” ha d'abonar l’import en concepte de Prematrícula abans del 20 de maig per garantir la plaça. Recorda: Si no fas efectiu el pagament de la prematricula abans de la data indicada, la teva sol·licitud passarà a estar en “Llista d’espera”