Avisos

Resultats definitius de les eleccions a la Junta de Facultat (Sector C)

[03/12/2018] Podeu consultar aquí els resultats definitius de les eleccions.
Més informació: