Avisos

ATENCIÓ, HORARI D'OBERTURA ESPECIAL EL 23 DE JUNY DE 2022

[29/04/2022]

ATENCIÓ, HORARI D'OBERTURA ESPECIAL EL 23 DE JUNY DE 2022

Horari d'atenció especial:

  • MATÍ DE 10 A 13 HORES
  • TARDA TANCAT

Convocatòria pràctiques extracurriculars (estades a l'estranger) curs 2022-23

[29/04/2022]

Ja està publicada la nova convocatòria de beques per a estades de pràctiques a l’estranger pel curs 2022-2023 a través del programa Erasmus+ Pràctiques i de l’UAB Exchange Programme Traineeships.

En aquest enllaç podeu trobar la informació general, el calendari, la documentació requerida i el formulari per fer la sol·licitud. També us adjuntem l’enllaç a la notícia publicada.

La convocatòria romandrà permanentment oberta des del 25 d’abril de 2022 al 2 de febrer de 2023.

Es permeten diferents tipus de mobilitat:

  • mobilitats de curta durada a països europeus i associats europeus per a persones doctorandes i amb discapacitat (mínim 5 dies màxim 14 presencials, amb component virtual obligatori fins a màxim 30 dies)
  • mobilitats de llarga durada a països del programa i associats europeus (mínim 60 dies, màxim 3 mesos finançats)
  • mobilitats arreu del món o mobilitat internacional (mínim 90 dies, màxim 4 mesos finançats).

Per a qualsevol aclariment, contactar a: erasmus.practiques.so@uab.cat i occupational.mobility@uab.cat

Comunicació impossibilitat de seguiment de la docència vinculat al COVID

[27/09/2021]

L’alumnat de la Facultat de Psicologia (grau o màster oficial) en situació d'impossiblitat de seguir l’activitat acadèmica durant el curs 2021/22 per raons vinculades a la COVID-19, que tingui necessitat de sol·licitar adaptació de les activitats docents/avaluatives previstes, prèvia comunicació a la coordinació de titulació corresponent, el deganat li facilitarà el formulari a omplir, tot aportant la documentació acreditativa de la situació.

Certificat de crèdis sanitaris i certificat formació pedagògica

[01/02/2021 - 30/04/2022]

Per accedir al Màster en Psicologia General Sanitària, no has de sol·licitar cap certificat perquè la Conferència de Degans i Deganes de Psicologia de les Universitats Espanyoles va aprovar que totes les titulacions de Llicenciatura i Grau en Psicologia de les universitats espanyoles anteriors a l'ordre CNU/1309/2018, compleixen el requisit dels 90 crèdits sanitaris:REACU_Acuerdo-AccesoMasterPsicologiaGeneralSanitaria.pdf (aac.es)

Si necessites un certificat de formació pedagògica i didàctica, i et vas llicenciar en Psicologia abans de 1 d'octubre de 2009, ho has de sol·licitar a través del correu: ga.psicologia@uab.cat

Aquests tipus de certificat NO es poden descarregar on-line a través de sia.uab.cat