Consell de Departament


El Consell de Departament, presidit pel director o per la directora, és l’òrgan col·legiat de govern del Departament.

Són membres del Consell de Departament:
a) Tot el personal acadèmic doctor del Departament.
b) Una representació del personal acadèmic no doctor, fins un màxim del 30% del grup a).
c) Una representació del personal investigador en formació amb tasques de docència, fins a un màxim del 20% del grup a).
d) Una representació dels estudiants de postgrau que no superarà el 10% del grup a).
e) Una representació del personal d’administració i serveis vinculat al Departament fins a un màxim del 10% del grup a).

L’elecció es produeix coincidint amb la convocatòria d’elecció del director del Departament.

Actualment el Consell de Departament es reuneix un cop a l'any en el que l'Equip de Direcció presenta als seus membres l'evolució de l'activitat i l'anàlisi de la situació del Departament en el decurs de l'any.

 

DOCUMENTACIÓ:

  1. Informe del Consell de Departament de desembre de 2022
  2. Acta provisional del Consell de Departament de desembre de 2020
  3. Informe del Consell de Departament de novembre de 2020
  4. Informe del Consell de Departament de novembre de 2019
  5. Informe del Consell de Departament de novembre de 2018
Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Edifici M, Avinguda de Can Domènech
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 18 39

d.b.cel_lulararrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona