Comissió Executiva


Ester Fernández 
Directora de Departament

Laura Tusell
Secretaria de Departament

Flora Fuentes
Gestora interina del Departament

Guillermo Garcia
Cap d'Unitat - Fisiologia Mèdica

Maria Oliver
Cap d'Unitat - Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica

Berta González
Cap d'Unitat - Histologia Mèdica

Anna Genescà
Cap d'Unitat - Biologia Cel·lular

Juan Hidalgo
Cap d'Unitat - Fisiologia Animal

Ignasi Roig
Cap d'Unitat - Citologia i Histologia

Merçé Martí
Cap d'Unitat - Immunologia

Maite Martín
Cap d'Unitat - Fisiologia

Ester Antón
Representant del Personal Acadèmic


Cristina Madrid
Representant del Personal Investigador en Formació

Olga Jiménez
Representant del Personal d'Administració i Serveis


 

Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Edifici M, Avinguda de Can Domènech
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 18 39

d.b.cel_lulararrobauab.cat

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona