Comissió Executiva


Maria Amalia Molinero
Directora de Departament

Laura Tusell
Secretaria de Departament

Ernesto Castaños
Gestor del Departament

Xavier Navarro
Cap d'Unitat - Fisiologia Mèdica

Joaquima Navarro
Cap d'Unitat - Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica

Berta González
Cap d'Unitat - Histologia Mèdica

Anna Genescà
Cap d'Unitat - Biologia Cel·lular

Vicente Martínez
Cap d'Unitat - Fisiologia Animal

Aurora Ruiz-Herrera
Cap d'Unitat - Citologia i Histologia

José Ramon Palacio
Cap d'Unitat - Immunologia

Esther Fernández
Cap d'Unitat - Fisiologia

Montse Solanas
Representant del Personal Acadèmic

Sara Bolívar
Representant del Personal Investigador en Formació

Olga Jiménez
Representant del Personal d'Administració i Serveis


 

Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Edifici M, Avinguda de Can Domènech
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 18 39

d.b.cel_lulararrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona