Verificats Història, Política i Economia i Ciència, Tecnologia i Humanitats

Home assegut en una cadira mirant fòrmules d'una pissarra

L’ AQU dona el vistiplau perquè s’imparteixin els títols d’HPE i CTH a partir del curs 2021-2022.

18/02/2021

La Facultat de Filosofia i Lletres organitzarà a partir del curs 2021-2022 dues noves titulacions de grau de caràcter transversal i multidisciplinari: “Ciència, Tecnologia i Humanitats” (CTH) i “Història, Política i Economia Contemporànies” (HPE). Com ja va succeir amb el grau d’Estudis Socioculturals de Gènere es tracta de títols amb participació de diferents facultats de la universitat, en concret les de Ciències i Biociències (CTH) i les de Ciències Polítiques i Sociologia i Economia i Empresa (HPE).

En el cas del primer grau es tracta d’un títol interuniversitari amb participació de la UAM i la UC3M i amb alternança de docència: el 1r, 3r i 4t curs a la UAB i el 2n curs, repartit entre la UAM i la UC3M. És el primer títol de l’Estat Espanyol que integra els àmbits de la ciència i la tecnologia i el de les humanitats; a Europa, tanmateix, n’existeixen referents en prestigioses universitats com ara Cambridge, Imperial College of London, Standford, Aix-Marseille o Sorbonne.

Ciència, Tecnologia i Humanitats

S’hi pot accedir des de qualsevol de les modalitats de batxillerat, sense que es demanin coneixements específics de l’àmbit de les ciències o de les humanitats. Està dirigit a aquelles i aquells estudiants que pensen que les humanitats són necessàries per comprendre el desenvolupament cientificotècnic i volen saber com la humanitat ha construït el coneixement sobre l’univers, el planeta, la matèria i la vida; aquells i aquelles estudiants que es resisteixen a compartimentar el saber en la primera etapa de la seva formació universitària. Les assignatures de primer curs són: Llengua i Discurs, Forces i Energia de la Naturalesa, Fonaments de Filosofia i Ètica; Raonament i Conceptes Matemàtics; Història Social del Coneixement; Planeta Terra; Antropologia Social i Cultural; Vida i Evolució; Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia; Fonaments de Sociologia.

Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics & Economics

Formarà l’estudiant en la comprensió i la capacitat d’anàlisi dels reptes del món global contemporani, del segon terç del segle XX ençà; per a això, els estudis proporcionaran a l’estudiantat les competències professionals i els coneixements necessaris per analitzar i proposar solucions a les qüestions polítiques i les seves conseqüències econòmiques en l’entorn de la contemporaneïtat.  Està creat per a persones amb esperit discursiu, reflexives, crítiques i analítiques, atretes per l’actualitat, que creuen que una perspectiva multidisciplinària  ajuda a l’hora de fer front als desafiaments socials. La llengua bàsica d’impartició serà l’anglès. Les assignatures de primer curs són: Història Contemporània Universal (des de 1945), Estructures Socials Contemporànies, Institucions Polítiques, Eines per a l’Anàlisi Econòmica Empírica, Introducció a l’Economia I, Introducció a l’Economia II, Història Contemporània d’Europa (des de 1945), Teoria de la Democràcia, Història Contemporània d’Àsia Oriental i Història Econòmica Mundial.

 

Notícies relacionades

Fira virtual de graus UAB

Inscripció oberta a la fira virtual de graus UAB

Divendres 19 i dissabte 20 de març obrim les portes del campus perquè el puguis trepitjar en persona, però sense sortir de casa! Amb videoxats amb totes les facultats i escoles. Inscripció oberta!

Totes les notícies