Situació laboral i socioeconòmica del sector veterinari a Espanya 2022

Logo de la

 

El passat 11 de novembre al diari digital Animal’s Health es va publicar l’Informe de la situació socioeconòmica i laboral del sector veterinari a Espanya aquest 2022, realitzat per la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE).   

 

21/11/2022

 

En aquest informe s’hi destaquen els resultats positius i esperançadors del sector veterinari, ja que respecta altres anys hi ha hagut un increment del salari i també de les xifres de negoci del sector. També es fa esment a la gran quantitat de veterinaris que hi ha al sector de  la clínica i això provoca que hi faltin especialistes en altres sectors, per això s’anima a la gent jove a conèixer altres especialitats del sector veterinari. 

 

En el següent enllaç hi podràs trobar la notícia: https://www.animalshealth.es/empresas/ceve-publica-informe-situacion-socioeconomica-laboral-sector-veterinario-espana-2022