Sis projectes proposen solucions a reptes del campus en el marc del programa «Campus Laboratori Obert»

Demoday Campus Laboratori Obert

Reduir l'impacte ambiental del campus, millorar-ne el model d'alimentació o posicionar la UAB com un referent innovador al territori son alguns dels reptes que han treballat els participants del programa «Campus Laboratori Obert: cocreem solucions en un campus intel·ligent».

11/01/2024

El  programa «Campus Laboratori Obert: cocreem solucions en un campus intel·ligent» acaba després de tres mesos treballant amb metodologies de cocreació i innovació oberta per desenvolupar projectes per millorar el campus de la UAB. Hi han participat 31 persones, bàsicament alumnat, personal investigador i personal tècnic, de gestió i d’administració, que han creat equips multidisciplinaris per idear propostes per fer per millorar la sostenibilitat, l’alimentació, la salut mental o la visibilitat de la Universitat.

El passat 20 de desembre, els participants del programa van presentar els seus projectes davant d’un jurat compost per Ivan Martínez, vicegerent de Recerca de la UAB, Alicia Bosch, presidenta de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social, Lídia Aguilera, responsable de la Unitat de Col·laboracions Empresarials del Parc de Recerca UAB, i Oriol Vicente, responsable de la Unitat de Desenvolupament Estratègic de la UAB.

El premi per la millor solució, dotat amb 5.000 euros, va ser pel projecte de Sergi Garriga, Arnau Gómez, Sergi Tordera, Roger Vera i Gabriel Gausachs, que proposa millorar el sistema de restauració a la Universitat mitjançant l’aplicació de tecnologia i la col·laboració amb els restaurants. El projecte planteja incorporar una pestanya dins la nova aplicació mòbil de la UAB amb informació sobre els diferents espais de restauració del campus i la seva oferta. A més, proposa integrar un servei per evitar el malbaratament alimentari a través de la plataforma Too Good to Go, fomentant pràctiques més sostenibles i beneficiant tant els consumidors com els restaurants.

Tres altres projectes presentats van proposar solucions per reduir els residus del campus i millorar-ne la sostenibilitat, com per exemple establir un servei de carmanyoles per al menjar per emportar de les cafeteries per substituir els recipients d’un sol ús, un prototip d’aprofitament i reciclatge de matèria orgànica de rebuig per a la producció d’aliments, o l’aplicació d’un mètode de biodegradació del polipropilè. També es va presentar un projecte per millorar la informació que reben els estudiants sobre els serveis de la Universitat a través de la creació d’una eina d'intel·ligència artificial que aglutini tota la informació de la UAB per a l'alumnat i que estigui entrenada amb un enfocament inclusiu, feminista i orientat a crear sinergies. Per últim, durant el Programa també es va desenvolupar un projecte per implementar l’aprenentatge basat en reptes a tota la Universitat.

Tots aquests projectes han tingut el suport durant tot el programa d’un teamcher, una persona experta en la temàtica que ha coordinat i dinamitzat el grup de participants i que els ha permès aprendre la metodologia de l’aprenentatge, la recerca i la innovació basats en reptes. “L’objectiu d’aquesta iniciativa és implicar la comunitat universitària en la cocreació de projectes que es puguin aplicar al territori i reforçar, així, el paper del campus com un laboratori viu, un entorn idoni per desenvolupar i experimentar noves solucions, productes o serveis en col·laboració amb els usuaris i altres actors rellevants”, explica Oriol Vicente, coordinador del programa.  

El programa «Campus Laboratori Obert» ha estat finançat pel Consell Social i dut a terme per la Unitat de Desenvolupament Estratègic i la Oficina de Reptes de la UAB, amb la col·laboració de diferents vicerectorats, oficines i unitats de la UAB, que han estat promotors dels reptes i n’han fet un seguiment i una valoració.

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

 • Vida terrestre
 • Treball digne i creixement econòmic
 • Salut i benestar
 • Pau, justícia i institucions sòlides
 • Indústria, innovació i infraestructures
 • Igualtat de gènere
 • Energia neta i assequible
 • Educació de qualitat
 • Consum i producció responsables
 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Aliança pels objectius
 • Acció climàtica