S'obre un segon període de modificació de matrícula per Grau i Màsters

Estudiants a Gestió Acadèmica de les Escoles de FUABFormació

Del 12 al 16 de febrer, Gestió Acadèmica obre un període de modificació de matrícula per als estudiants de Grau i Màsters que desitgin realitzar un canvi de grup, ampliació o anul·lació de matrícula d'assignatures que s'imparteixen en el segon semestre.

31/01/2018

La Gestió Acadèmica de les Escoles de FUABFormació obre un segon termini, des del 12 al 16 de febrer (ambòs inclosos), per poder sol·licitar modificacions de matrícula dels estudis de Grau i Màster, de les assignatures que s'imparteixen durant el segon semestre.

En aquest sentit, l'estudiant que ho desitgi, pot sol·licitar canvi de grup, o realitzar una ampliació o anul·lació d'assignatures.

Excepcionalment es pot autoritzar fer modificacions d’assignatures anuals.

Per fer-ho, cal abonar la taxa vigent establerta pel centre (27,27 euros) durant aquest període, i presentar la sol·licitud de modificació de matrícula, que us podeu descarregar aquí.

Pagament de la modificació

Al final de la sol·licitud trobareu les formes de pagament de la taxa: a la secretaria o a través de TPV VIRTUAL.

  • Per poder sol·licitar una modificació de matrícula, cal estar al corrent de pagament. No s’acceptarà cap sol·licitud de modificació, en cap sentit, si l’estudiant té pendent d’abonar algun pagament vençut.
  • A més de la taxa de modificació de matrícula, es cobrarà l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats.
  • L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar en un únic pagament.

Altres aspectes a tenir en compte:
  • Un cop concedida la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no s'hi pot renunciar.
  • Per anul·lar assignatures troncals i obligatòries que estiguin suspeses, en el cas d'estudis de primer o segon cicle, i assignatures de formació bàsica o obligatòria, en el cas d'estudis de grau, cal d'anul·lar també les assignatures noves de les què l'estudiant s'ha matriculat.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies