Risc d'Incendi forestal

Mapa de Risc d'incendis

El mapa de predicció de perill d’incendi forestal situa la UAB en nivell alt i el Pla Alfa, en nivell 3. A més, Protecció Civil ha passat el Pla Infocat a fase d'emergència nivell 3 pels diferents incendis simultanis.

18/07/2022

L’Àrea de Prevenció i Assistència de la UAB fa arribar recomanacions per prevenir els incendis a totes les persones que visitin els espais agroforestals del campus.

El mapa de predicció de perill d’incendi forestal situa la UAB en nivell alt i el Pla Alfa, en nivell 3. A més, Protecció Civil ha passat el Pla Infocat a fase d'emergència nivell 3 pels diferents incendis simultanis.

La resolució aprovada pel Govern de la Generalitat determina les restriccions i excepcions per als municipis en els quals s’activa el nivell 3 del Pla Alfa:

1. Suspensió d’activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva (entre les 12 h del 15 de juliol fins les 0 h del 19 de juliol).

2. Restricció d’activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives (entre les 12 h del 15 de juliol fins les 0 h del 19 de juliol).

3. Suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 h, excepte pel que fa a la recollida de fruits (inclosos productes hortícoles), la sega de l’alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, el conreu de l’arròs i el llaurat dels camps de rostoll, que resten exclosos d'aquesta restricció.

4. Suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres i vorals, inclosa la sega de les cunetes, excepte les que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.

5. La restricció de l’ús de bufadors i serres radials i similars a menys de 500 metres de zones forestals i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.

6. Limitació de la circulació dins del bosc del transport dels productes forestals en horari entre les 12 i 19 h.

7. Limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis.

Les mesures contingudes en els punts tercer, quart, cinquè, sisè i setè de la resolució són vigents des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 0 h del 19 de juliol de 2022.

A més, Protecció Civil manté l'alerta del PROCICAT per l'episodi d'onada de calor i preveu que s'allargui durant la setmana, per la qual cosa la UAB aconsella adoptar les mesures de prevenció que estableix el Departament de Treball, com mantenir-se a l’ombra, hidratar-se i fer ús de protecció solar, d’ulleres de sol i de barrets i gorres.

 

Més informació:

Pàgina web de Protecció Civil: Consells per a incendis forestals

Pàgina web del Pla Alfa de la Generalitat de Catalunya