Relacionen la síndrome d'Ehlers-Danlos amb problemes gastrointestinals i alimentaris

Mà hiperlaxa / mano hiperlaxa

Investigadors del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, juntament amb la Universitat de París i l'Hospital Universitari de Montpeller, han publicat un estudi que evidencia, per primera vegada, la relació entre problemes gastrointestinals i alimentaris en dones amb la síndrome d'Ehlers-Danlos.

30/04/2021

L'equip de recerca de la Unitat d’Avaluació i Intervenció en la Imatge Corporal (UAIC) del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB, juntament amb investigadors de la Universitat de París i de l'Hospital Universitari de Montpeller, a França, han publicat un estudi que evidencia per primera vegada, la relació existent entre problemes gastrointestinals i alimentaris en dones amb síndrome de Ehlers-Danlos, una malaltia genètica que té diversos subtipus i que es caracteritza principalment per una fragilitat dels teixits, alteracions de la pell i hiperlaxitud articular. La recerca s'ha publicat en la revista Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, i encara espera produir nous resultats a partir de la participació de més dones en l'estudi. Per això, els investigadors conviden a qualsevol dona que ho desitgi a participar contestant aquest breu qüestionari, que suposa una important contribució al coneixement de la síndrome d’Ehlers-Danlos i la seva relació amb els trastorns del comportament alimentari.

L'estudi de les correlacions psicològiques i psiquiàtriques de la hiperlaxitud articular és una línia de recerca en la qual la UAB ha estat pionera. El professor Antonio Bulbena, del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal, ja va donar a conèixer a fins dels anys vuitanta l'associació existent entre aquest tret somàtic i l'ansietat en la prestigiosa revista Lancet. Actualment, la UAIC en col·laboració amb el Professor Bulbena i investigadors francesos, continua desenvolupant treballs en aquest àmbit.

En la base de la síndrome d’Ehlers-Danlos es troba una alteració en la síntesi del col·lagen, la qual cosa pot provocar problemes en diferents sistemes, principalment en el musculoesquelètic, encara que també es poden estendre a uns altres com el digestiu. D'aquesta manera la malaltia pot provocar dolors temporomandibulars, abdominals i dentals que poden ser freqüents i tenir un impacte negatiu en l'alimentació.

L'estudi ha comparat les respostes de 66 dones amb la síndrome i 39 dones sanes participants en una enquesta que avaluava els símptomes gastrointestinals, com l'acidesa, les regurgitacions, la sacietat primerenca, nàusees, vòmits, distensió abdominal, dolor abdominal i disfàgia, així com al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, trastorns alimentaris, antecedents d'aquests trastorns i l'índex de massa corporal. Es van realitzar comparacions entre grups, així com anàlisis multivariades per a explorar les associacions entre els trastorns alimentaris, els símptomes gastrointestinals i l'índex de massa corporal en el grup de dones amb síndrome Ehlers-Danlos.

Més problemes gastrointestinals i alimentaris

Els resultats han mostrat un elevat nivell de problemes gastrointestinals i trastorns alimentaris en dones amb la síndrome d’Ehlers-Danlos i evidencien, per primera vegada, l'associació entre tots dos en aquesta població específica.

Les dones amb la síndrome van mostrar significativament més símptomes gastrointestinals i al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, major prevalença d'antecedents de trastorns alimentaris, major risc de trastorns alimentaris actual i menor índex de massa corporal que les dones del grup control. El risc de trastorns alimentaris en el grup de dones amb la síndrome es va associar amb símptomes gastrointestinals; la restricció alimentària es va associar amb símptomes gastrointestinals, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i disfàgia; el descontrol amb l'alimentació es va associar amb símptomes gastrointestinals; i l'índex de massa corporal es va associar amb símptomes gastrointestinals i al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Estudi en curs sobre hiperlaxitud i alimentació

La Unitat d’Avaluació i Intervenció en la Imatge Corporal convida a dones majors d'edat, de qualsevol condició física i residents a Espanya, a participar en l'estudi que analitza la relació entre la hiperlaxitud i l'alimentació. La participació consisteix a respondre un qüestionari en línia accessible des del següent enllaç:

https://ceres.parisdescartes.fr/index.php/977923?lang=es

Article científic:

Baeza-Velasco, C., Lorente, S., Tasa-Vinyals, E. et al. Gastrointestinal and eating problems in women with Ehlers–Danlos syndromes. Eat Weight Disord (2021). https://doi.org/10.1007/s40519-021-01146-z

 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar