Reconeixement als International Zendal Awards a la Plataforma One Health

Entrega de l'accèssit a Maite Martín per part del jurat dels premis

 

El passat dijous, 10 de novembre, Maite Martín, degana de la Facultat de Veterinària i presidenta de la Plataforma One Health, va recollir l'accèssit al reconeixement d'investigacions i actuacions des d'una perspectiva Una sola salut, entregat pel grup Zendal en el marc de la III edició dels International Zendal Awards.

 

16/11/2022

 

Els Internationals Zendal Awards és un esdeveniment organitzat pel grup Zendal. Neix amb la vocació de reconèixer el treball d'aquelles institucions, públiques o privades, que desenvolupen la seva feina en el camp de la salut humana com animal, i que hagin demostrat mèrit i compromís en el seu desenvolupament, relacionat amb les vacunes, la prevenció, la biotecnologia i el concepte One Health.

 

El passat dijous, 10 de novembre a la ciutat de Vigo, es va dur a terme la tercera edició d'aquesta entrega de premis i reconeixements. En la categoria establerta per reconèixer investigacions i actuacions des d'una perspectiva integral "Una sola salut", es va entregar l'accèssit a la Plataforma One Health. Va ser recollit per Maite Martín, presidenta de la Plataforma i degana de la Facultat de Veterinària de la UAB. En la Plataforma One Health hi participen més de 100 entitats de diferents àmbits i sectors, dotant-la així del caràcter interdisciplinari i intersectorial que requereix l'enfocament integral de la salut, ja que en un món globalitzat tot està cada vegada més relacionat.

Es considera que la feina que du a terme la Plataforma One Health és essencial per impulsar noves investigacions com una visió que integri totes les perspectives sanitàries.