Pròrroga de les mesures en matèria de salut pública fins al 9 de maig

Exterior de l'Edifici Blanc

La Resolució SLT/971/2021, de 8 d'abril, de la Generalitat de Catalunya prorroga i modifica les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya. La Instrucció 6/2021 del gerent de la UAB recull els criteris d'aplicació de la resolució, que serà vigent fins al 9 de maig.

16/04/2021

A causa de l'evolució dels indicadors epidemiològics de les darreres setmanes, la Generalitat de Catalunya flexibilitza algunes mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social, i en matèria de salut pública, per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori, segons la Resolució SLT/971/2021, de 8 d'abril. Les condicions recollides a la Instrucció 6/2021 del gerent de la UAB sobre la seva aplicació es mantindran fins al 9 de maig.

S’estableixen els criteris d’aplicació següents en matèria de docència:    

1- En el desenvolupament de les activitats teòriques, cada centre podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30% del seu alumnat, sempre condicionat per l’aplicació del distanciament obligatori a les aules, els passadissos i els espais comuns. Caldrà ajustar el nombre d’alumnes a l’aula així com extremar les mesures de prevenció, tal i com s’estableix al Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB.

2- La data d’aplicació d’aquesta redefinició de l’activitat presencial restringida serà a partir del dia 8 de març. Els centres han de preveure la docència teòrica que vulguin afegir a l’oferta actual i comunicar-la a l’alumnat i al professorat, apel·lant al sentit de màxima prudència.

3- La resta de la docència dels centres docents de la UAB serà virtual, amb l’excepció de les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

Pel que fa a la resta de condicions específiques de la resolució, queden recollides a aquesta instrucció de Gerència que trobareu publicada al Web sobre el coronavirus.