Pròrroga de les mesures en matèria de salut pública fins al 26 de març

Retorn a les aules

La Resolució SLT/275/2021 del Departament de Salut, de 5 de febrer, flexibilitza algunes mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social, i en matèria de salut pública, per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori. Es flexibilitzen les restriccions a la presencialitat en la docència universitària aquest segon semestre per estudiants de 1r curs de Grau. Les condicions recollides es mantindran fins al 26 de març.

08/02/2021

A causa de l'evolució dels indicadors epidemiològics de les darreres setmanes, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya flexibilitza algunes mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social, i en matèria de salut pública, per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori, segons la  Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer. Les condicions recollides es mantindran fins al 26 de març. 

S’estableixen els criteris d’aplicació següents en matèria de docència:    

1r curs de grau:  la docència serà presencial. Es tractarà, això sí, d’una presencialitat restringida i condicionada per l’aplicació del distanciament obligatori a les aules, els passadissos i els espais comuns.

2n, 3r i 4t curs de grau: la docència teòrica serà no presencial. Les pràctiques i les avaluacions es continuaran realitzant presencialment, quan sigui necessari.

Totes les activitats que es desenvolupen a la UAB han de complir amb les mesures de seguretat que estableix el Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB.

Pel que fa a la resta de condicions específiques de la resolució, quedaran recollides a la nova instrucció de Gerència que trobareu publicada al Web sobre el coronavirus a partir del dia 12 de febrer i que tindrà vigència fins al dia 26 de març.