Primera Jornada d'Innovació Docent de la Facultat de Filosofia i Lletres

Imatge d'un cervell innovador

El proper dia 31 de maig se celebrarà la Primera Jornada d’Innovació Docent de la Facultat de Filosofia i Lletres. Tindrà lloc a la Sala de Revistes, de 9 a 14h. S’hi mostraran diferents experiències i projectes d’innovació de la docència duts a terme per estudiants i professorat de la nostra Facultat. Així mateix, s’hi exposaran diferents projectes institucionals d’innovació.

17/05/2022

La Jornada està organitzada en quatre sessions d’una hora de durada, cada una de les quals donarà cabuda a l’exposició de dues experiències i a un temps de discussió en què pot participar el públic assistent. Les discussions de cada sessió estaran moderades per diferents membres de l’equip de deganat. Aquí es pot obtenir el programa complert. Es recomana inscripció prèvia al següent formulari.

La primera sessió de la Jornada discutirà diferents projectes transversals d’iniciativa institucional, com ara l’Aprenentatge per Servei o l’Aprenentatge basat en Reptes. La segona sessió serà protagonitzada per les experiències d’aprenentatge actiu d’estudiants i professors en el si de les pràctiques professionals desenvolupades a diferents estudis de grau i màster de la Facultat.

Les dues sessions finals recolliran una petita part de les experiències d’innovació docent desenvolupades per diferents professores de la Facultat, i reconegudes amb ajuts per a Projectes d’Innovació Docent de la UAB o Ajuts per a la Innovació Docent de la Facultat. En aquesta Primera Jornada s’han seleccionat dos projectes que incentiven la participació activa d’estudiants en activitats de difusió exterior del coneixement en els camps de l’art i l’estètica (per part de les professores Jessica Jaques i Montserrat Claveria) i dos projectes que discuteixen com integrar transversalment la dimensió de gènere als estudis de la Facultat (per part de les professores Begonya Sáez i Meri Torras).

El matí es clourà amb una exposició de les principals conclusions dels projectes , experiències i discussions que s’hauran desenvolupat al llarg de la Jornada.