ODS a la facultat de veterinària

ODS a la facultat de veterinària

Durant els cursos 2019-20 i 2020-21 hem introduït conceptes generals i específics sobre els ODS a la docència de 7 assignatures del Grau de Veterinària i a 3 assignatures del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments.

21/06/2021

Des de l’any 2018, a la Facultat de Veterinària es reuneix periòdicament un Grup de treball d’Educació per al Desenvolupament en Facultats (GEDEF) per fomentar el coneixement i el tractament acadèmic dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), en aquest grup participen diversos professors i estudiants que realitzen activitats formatives diverses.

L’any 2017, les universitats públiques catalanes van signar la Declaració 'El compromís de les universitats catalanes amb els ODS: cap a una educació transformadora per a un món nou', en el que es van comprometre a assolir aquests objectius a través de la formació, la recerca científica i la innovació. Tot i que prèviament alguns professors ja havien introduït conceptes de sostenibilitat i de ODS a la docència dels Graus de Veterinària i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, es va voler impulsar el coneixement dels ODS a l’àmbit d’aquests Graus degut a que encara existeix cert desconeixement entre el personal docent, investigador i l’alumnat. Així, en el marc d’un Projecte d’Innovació Docent de la UAB titulat “Incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la docència a la Facultat de Veterinària”, durant els cursos 2019-20 i 2020-21 hem introduït conceptes generals i específics sobre els ODS a la docència de 7 assignatures del Grau de Veterinària i a 3 assignatures del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Malgrat que no s’ha pogut cobrir tots els cursos, amb el propers anys aquesta formació arribarà a la totalitat dels dos Graus.

A més, s’han realitzat un total de 12 Treballs de Fi de Grau sobre desenvolupament sostenible i justícia global. Cal destacar el TFG realitzat per Marta Bayona, titulat “Requeriments productius per assolir l’auto-proveïment de carn a Catalunya”, dirigit pel Dr. Alfred Ferret, que l’any 2020 va rebre el Premi a Treballs de Fi de Grau sobre desenvolupament sostenible i justícia global de la UAB. 

En el marc d’aquest projecte es van programar dues sessions de formació per la comunitat universitària, però només es va poder celebrar la primera al mes de febrer de 2020, tot just abans de la pandèmia. Va ser a càrrec de la Sra. Meritxell Rota, analista del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de Catalunya, que va impartir el seminari “Cap a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Catalunya: el Pla de Govern, l’Acord nacional i l’Aliança 2030”. 

Amb aquest projecte d’Innovació Docent s’ha informat i conscienciat als estudiants i PDI de la Facultat de Veterinària sobre l’ambiciós pla d'acció per transformar el món de l’Agenda 2030 i els ODS. El nostre Grup de treball GEDEF continuarem amb reunions periòdiques i amb noves propostes formatives, i convidem a tot el PDI, PAS i estudiants a unir-se i a participar en les activitats que durem a terme.