Oberta la segona convocatòria d'ajuts per a l'organització d'activitats

Façana_Facultat_Lletres

El Degà, Joan Carbonell, ha resolt aprovar en data 20 de novembre de 2019 la segona convocatòria de l’any per a la concessió d’ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres que se celebrin durant el segon semestre de l'any, entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020. ​Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat del 22 de novembre al 10 de desembre de 2019, ambdós inclosos (assumpte: Sol·licitud d’ajut). Resolució i BasesImprès de sol·licitud

26/11/2019

Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat del 22 de novembre al 10 de desembre de 2019, ambdós inclosos (assumpte: Sol·licitud d’ajut).

S'adjunten aquí l'imprès de sol·licitud i la resolució i bases de la convocatòria. Per a la resolució dels ajuts s’aplicaran els requisits i criteris de priorització establerts a les bases.

Es desestimarà sense excepcions qualsevol sol·licitud que no compleixi algun dels requisits de l’annex 1 de la resolució (Bases reguladores, apartats 4.1 i 4.2).

El termini per resoldre i notificar la resolució és de nou dies comptadors a partir de la data de tancament de la convocatòria. El Deganat comunicarà mitjançant correu electrònic al signant de la sol·licitud la seva resolució, que serà inapel·lable.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies