Oberta la segona convocatòria d'ajuts per a l'organització d'activitats

TendalLletres

El Degà, Joan Carbonell, ha resolt aprovar en data 20 de novembre de 2018 la segona convocatòria de l’any per a la concessió d’ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres que se celebrin durant el segon semestre de l'any, entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2019. ​Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat del 22 de novembre al 10 de desembre de 2018, ambdós inclosos (assumpte: Sol·licitud d’ajut). Resolució i Bases. Imprès de sol·licitud

23/11/2018

Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat entre el 22 de novembre i el 10 de desembre de 2018 a les 14:00 h (Assumpte: Sol·licitud d’ajut). S'adjunten aquí l'imprès de sol·licitud i la resolució i bases de la convocatòria. Per a la resolució dels ajuts s’aplicaran els requisits i criteris de priorització establerts a les bases.

Es desestimarà sense excepcions qualsevol sol·licitud que no compleixi algun dels requisits de l’annex 1 de la resolució (Bases reguladores, apartats 4.1 i 4.2).

El termini per resoldre i notificar la resolució és de nou dies comptadors a partir de la data de tancament de la convocatòria. El Deganat comunicarà mitjançant correu electrònic al signant de la sol·licitud la seva resolució, que serà inapel·lable.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies