Oberta la segona convocatòria d’ajuts per a l’organització d’activitats

Entrada Facultat

El Degà ha resolt aprovar en data 23 de novembre de 2017 la segona convocatòria de l’any per a la concessió d’ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 2018. Les sol·licituds d’ajut s’han d’enviar al’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat de l’24  de novembre al 12 de desembre de 2017, ambdós inclosos (assumpte: Sol·licitud d’ajut). Resolució i BasesImprès de sol·licitud. 

23/11/2017

El Degà ha resolt aprovar en data 23 de novembre de 2017 la segona convocatòria de l’any per a la concessió d’ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 2018. Les sol·licituds d’ajut s’han d’enviar al’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat de l’24  de novembre al 12 de desembre de 2017, ambdós inclosos (assumpte: Sol·licitud d’ajut).
 
Per a la resolució dels ajuts s’aplicaran els requisits i criteris de priorització establerts a la Resolució i Bases.  L’imprès de sol·licitud es pot descarregar aquí
 
Es desestimarà sense excepcions qualsevol sol·licitud que no compleixi algun dels requisits de l’annex 1 de la resolució (Bases reguladores, apartats 4.1 i 4.2).
 
El termini per resoldre i notificar la resolució és de quinze dies comptadors a partir de la data de tancament de la convocatòria. El Deganat comunicarà mitjançant correu electrònic al signant de la sol·licitud la seva resolució, que serà inapel·lable.
 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies