Oberta la convocatòria d'ajuts per a la innovació docent de la Facultat de Filosofia i Lletres (21 de juny al 8 de juliol)

Quatre noies fent un treball en comú a l'aula

Es fa pública la resolució de la degana de 21 de juny de 2022 per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la innovació docent en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

21/06/2022

Els ajuts estan adreçats a una pràctica, material o activitat que suposi una innovació docent. En el projecte hi ha de participar com a mínim dues persones, del PDI vinculat a la Facultat, una de les quals serà la coordinadora.

Podeu consultar les resolucions i les bases de les convocatòries en els enllaços següents: 

- Convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la innovació docent en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres. Resolució i bases 

- Les sol·licituds s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat. Cal presentar la sol·licitud emprant l’imprès normalitzat. Imprès de sol·licitud 

El termini de presentació de les sol·licituds és del 21 de juny al 8 de juliol de 2022 a les 14:00h